Our paper has been published in Nanomaterials

The paper Broadband Optical Constants and Nonlinear Properties of SnS2 and SnSe2 written by Georgy A. Ermolaev, Dmitry I. Yakubovsky, Marwa A. El-Sayed, Mikhail K. Tatmyshevskiy, Arslan B. Mazitov, Anna A. Popkova, Ilya M. Antropov, Vladimir O. Bessonov, Aleksandr S. Slavich, Gleb I. Tselikov, Ivan A. Kruglov, Sergey M. Novikov, Andrey A. Vyshnevyy, Andrey A. Fedyanin, Aleksey V. Arsenin and Valentyn S. Volkov has been published in Nanomaterials.

Our paper has been published in Nano Letters

The paper Spontaneous Light Emission Assisted by Mie Resonances in Diamond Nanoparticles written by Dmitry V. Obydennov, Daniil A. Shilkin, Ekaterina I. Elyas, Vitaly V. Yaroshenko, Oleg S. Kudryavtsev, Dmitry A. Zuev, Evgeny V. Lyubin, Evgeny A. Ekimov, Igor I. Vlasov, and Andrey A. Fedyanin has been published in Nano Letters. It should be noted that the illustration on the issue cover was also created by one of the article's authors - PhD student Dmitry Obydennov.