Head of Department

Andrey A. Fedyanin
Doctor of Science (Habilitation)

Research fellows

Alexander A. Ezhov
Ph. D. Physics
Tatyana V. Dolgova
Ph.D. Physics
Alexey A.Vasyakov
Irina V. Soboleva
Ph.D. Physics
Vladimir O. Bessonov
Ph.D. Physics
Artem V. Chetvertukhin
Ph.D. Physics
Ilya M. Antropov
Ph.D. Physics
Evgeny V. Lyubin
Ph.D. Physics
Maxim R. Shcherbakov
Ph.D. Physics
Margarita I. Sharipova
Varvara V. Zubyuk
Alexander S. Shorokhov
Ph.D. Physics
Alexandr I. Musorin
Ph.D. Physics
Alexander K. Petrov
Ph. D. Physics
T.G. Baluyan
Ph.D. Physics
Nikita M. Shchelkunov
Dombrovskaya Zh.O.
Ph.D. Physics
Aleksandr Yu. Frolov
Dmitriy N. Gulkin
Kirill I. Okhlopkov
Daniil A. Shilkin
Ph.D. Physics

PhD Students

Maria Kroychuk
Kirill Safronov
Alexandra D. Gartman
Igor S. Balashov
Anna A. Popkova
Dmitry V. Obydennov
Ilya A. Novikov
Eugeny Vavaev
A. Bekirov
D. Yagudin
Kiryanov M.
Sitnianskii V. A.
Alexey Ustinov

Students

M. Sirotin
Kashkarov P.K.
Labunov A.S
Vyacheslav Yushkov
A.A. Bragina
Kipp P.A.
Rozanov A.D
Shilin M.A.
Shabaev D.F.
T. Antipov
Ostanin G.S.
Konovalova A.V.
Pavlov O.O.
A. Ibragimov
Mamyan K.A.
Safiullin D. A.
Pustynnikova V.M.
Chernyak A.M.
G.M. Varganov
M. Yagodina